Reiki Behandeling / Magnetiseren

Wat is Reiki?

Reiki is het Japanse woord voor levensenergie. Rei betekent Universeel, heilig of geest en Ki betekent energie. Om ons heen is er constant een stroom van energie. Deze is vaak niet waarneembaar met het blote oog. Reiki is een zachte helende energie die een helende werking heeft op ons lichaam en gemoeds toestand. Iemand die is ingewijd in de Reiki is in staat om deze helende energie door te geven zodat de energiestroming weer op gang komt en mogelijke blokkades worden opgeheven.

Hoe werkt Reiki?

Iemand die reiki geeft kan dit doen door handoplegging. In sommige gevallen wanneer dit door degene die de reiki ontvangt als minder prettig wordt ervaren kunnen de handen ook 5 tot 10 cm van het lichaam af worden gehouden. Door de reiki wordt de energiestroom in het lichaam weer op gang gebracht. In ons dagelijks leven maken wij van alles mee. Wanneer we ingrijpende dingen die wij meemaken niet goed verwerken kunnen er blokkades ontstaan. Zo’n blokkade kan bijvoorbeeld leiden tot lichaamlijke en / of geestelijke klachten. Indien hier niets aan wordt gedaan kan dit  ergere lichaamlijke klachten tot gevolg hebben. Reiki kan dan een welkome aanvulling zijn. De helende energie kan blokkades oplossen waardoor er energie vrijkomt die ons zelfgenezend vermogen weer in werking stelt. Zie reiki als net dat duwtje wat je kan helpen weer tot jezelf te komen. Uiteraard dient reiki niet gezien te worden als vervanging van medische behandeling.

Voor wie is Reiki bedoeld?

Reiki is voor iedereen! Je hoeft niet ziek te zijn of erin te geloven. Reiki kan ook heel ontspannend werken of je net dat ene beetje meer energie geven. Soms voel je wel iets, soms ook niet. Dat is niet belangrijk. Reiki energie stroomt daar naartoe waar het op dat moment nodig is. Sommige mensen ervaren warmte, anderen een licht briesje. Erin geloven is niet vereist, wel vereist is dat je open staat om het te ontvangen.

Op welke vlakken is Reiki werkzaam?

Reiki behandelingen kunnen uitermate werkzaam zijn bij spanningen zoals stress, maag – en darmklachten, hoofdpijn en migraine achtige klachten, pijn in nek, rug en schouders. Tevens kan reiki goede uitwerking hebben op depressiviteit en lusteloosheid.

Reiki werkt in sommige gevallen ook ontspannend. En is dus ook geschikt om te worden toegepast bij slapeloosheid, (over) vermoeidheid, krampen, gevoel van onvrede, gespannenheid.

De reiki energie kan het genezingsproces ondersteunen en in sommige gevallen zelfs versnellen. wonden helen mooier, huid blijft minder beschadigd etc. Bij revalidatie kan reiki het proces versnellen waardoor de periode van revalidatie korter kan worden.

 

Magenetisering wat is dat?

Magnetiseren is een vorm van healing waarbij energie wordt uitgewisseld tussen de magnetiseur en de cliënt. Hierbij zijn 2 manieren van energie overdracht te onderscheiden:

  • het geven van de eigen energie van de genezer.
  • het doorgeven van energie die niet van de magnetiseur zelf is.

Het geven van de eigen energie wordt “magnetisch genezen” genoemd en is volgens de theorie van magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Deze vorm van genezen zorgt er echter voor dat de magnetiseur moe en loom raakt aangezien deze energie niet onuitputtelijk is. Daarom werken veel magnetiseurs met de energie die zich rondom hen bevindt. Dit is gekanaliseerde energie. De genezer fungeert als kanaal waardoor hij of zij de energie als het ware doorgeeft aan de ontvanger. Bij deze vorm zet de magnetiseur zijn EGO opzij zodat de energie ongefilterd kan worden overgedragen op de ontvanger.

Veelal beginnen magnetiseurs in eigen kring met het doorgeven van hun energie ter genezing. Sommigen van hen zijn van mening dat magnetiseren een gave is wat niet te leren valt. Zij beschouwen het als natuurlijke vermogens die bij enkelen verder worden ontwikkeld.  Een andere groep daarentegen is van mening dat de techniek van het magnetiseren wel te leren valt, echter dient het talent en de aanleg ervoor aanwezig te zijn.
Zoveel magnetiseurs er zijn, zoveel uitleg over wat magnetiseren eigenlijk is. Een bekende theorie over magnetiseren in de huidige vorm voert ons terug naar Franz Anton Mesmer. Volgens hem bestaat er een alles alom verbindendeen aanwezige kracht uit fijne materie die zich rondom elk levend wezen bevindt. Dit heeft hij het “dierlijk magnetisme”genoemd. Vandaag de dag is dit beter bekend als de aura. Wanneer er verstoringen zijn in dit veld of iemand is uit balans, veroorzaakt dit gezondheidsklachten. Door handoplegging en energie overdracht van eigen energie of kosmische energie is de magnetiseur volgens de theorie van Mesmer in staat om de energie stroom van de cliënt weer op gang te brengen en het dierlijk magnetisme weer in balans te brengen met genezing als gevolg.

Bij welke klachten is magnetiseren heilzaam?

Magnetiseren wordt toegepast bij een breed scala aan klachten. Aangezien de theorie er achter uit gaat dat zowel lichamelijke dan wel geestelijke klachten ontstaan doordat het energielichaam uit balans is. Bij psychische klachten val te denken aan: depressie, stress, lusteloosheid, onzekerheid etc.

Magnetiseren vertoond veel overlap met enkele andere energetische geneeswijzen zoalso.a. Reiki, Quantum Touch, Chakra healing. De verschillen in deze therapie vormen is vaak de theorie die er achter hangt. De uitwerking echter, wordt veelal door cliënten als feitelijk hetzelfde ervaren.

Groot verschil bij magnetiseren en bijvoorbeeld Reiki is het intuïtieve aspect wat magnetiseren met zich mee brengt. Zijn er in de Reiki meer structuren en richtlijnen voor het beoefenen ervan, bij magnetiseren zijn er verschillende werkwijzes als dat er verschillende magnetiseurs zijn. Tevens gaat de theorie van magnetisme niet uit van het werken met chakra’s.

Ikzelf gebruik beide manieren in de praktijk. Reiki veelal wanneer er meer rust en tijd is voor een uitgebreide behandeling, en magnetiseren veelal tussendoor en in een hectischer omgeving.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie ontvangen, vult u dan het formulier in onder de knop “contacteer” mij.