Persoonlijke Reading

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een consult ofwel een  reading. Hieronder kort uitgelegd wat de mogelijkheden zijn en hoe de werkwijze is.

Persoonlijke reading over je situatie in het hier en nu, je verleden en doelen voor de toekomst.

Ik stem mijzelf af op jouw (zielen) energie alvorens de reading te beginnen. Dit doe ik door je handen vast te nemen zodat ik verbinding met je kan leggen via je hand chakra. De kwaliteit van de informatie kan wisselend zijn. Hierin spelen een aantal factoren mee. Het is afhankelijk van hoe open jij je stelt, op welke wijze de informatie doorkomt en hoe concreet deze kan worden vertaalt naar jouw leven.

Op beurzen is het niet altijd mogelijk om zaken verder uit te diepen. Wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor een persoonlijke reading ben je er zeker van dat er voldoende tijd en ruimte is voor je consult en omgevingsfactoren of privacy goed geborgd zijn.

Wat kan er aan bod komen in een persoonlijke reading?

Zaken over je werk, studie, over jezelf op het gebied van je emotionele kant, zelfvertrouwen, je aarding, gezondheid, je intuïtie en je ontwikkeling hiervan.

Tijdens een reading kun je uiteraard vragen stellen over je persoonlijke situatie of over de weg die je in wilt slaan.  Een persoonlijke reading duurt 60 minuten.  Mocht er uit een reading naar voren komen dat je mogelijk gebaad bent bij een healing dan kan hiervoor een vervolg afspraak worden gepland of indien er mogelijkheid toe is gelijk een aanvang worden gemaakt.

Reading aan de hand van een foto / voorwerp.

Wanneer je een reading wilt van een persoon waarmee je te maken hebt in je leven kan dit ook, echter is het wel van belang dat je toestemming hebt om dit te mogen doen!. Belangrijk is dat de persoon om wie het gaat alleen op de foto staat zodat het voor mij makkelijker is om mijzelf op hem of haar af te stemmen. Heb je geen foto voorhanden dan kan een sierraad of een voorwerp van deze persoon ook worden gebruikt.

Meer weten?

Neem dan via het contactformulier contact op voor informatie of een afspraak onder de knop “contact” op bel: 06- 127 144 18.